En livskraftig framtid

I nästan 500 år har vi brukat jorden runt Slöinge. Vi har tagit hand om djur, malt mjöl och tillverkat glass. Vi har tagit oss hit genom vår vilja och förmåga att utvecklas. Det vi sår idag får vi skörda i morgon. Vi odlar vår framtid genom att värna det som skapat vår framgång: livskraftiga jordar, bra råvaror, kunniga medarbetare och hållbar lönsamhet. Generationer av lyckanden och misslyckanden, gemenskapen i bygden och lärdomar från hela världen har tagit oss hela vägen hit. Vi tror att det är samma recept som tar oss vidare 450 år till.

Att värna om medarbetare, djuren och miljön omkring oss har alltid varit självklart för oss. Det är först nu vi börjar kalla det för hållbarhetsarbete.

Bertegruppens Hållbarhetsredovisning

Vi är en viktig del av vår bygd. Vi har arbetat med miljöfrågor under lång tid, med goda resultat, och har miljö- och kvalitetssystem på plats. Nu vill vi ta hållbarhetsarbetet vidare. Företagsgruppen bär på en slags hållbarhetstradition som behöver tydliggöras, skrivas ned och användas för att motivera och engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. I den processen ser vi också över hur vi ska kommunicera vårt arbete till omvärlden; till kunder, konsumenter och leverantörer.

Det här är vår första hållbarhetsredovisning. Under 2017 fattade vi beslut om att forma en ny hållbar affärsstrategi och som en del i det vill vi berätta om arbetet vi gör och vilket avtryck vi sätter i Slöinge, i Sverige och på planeten.

Bertegruppens Hållbarhetsredovisning 2017