En livskraftig framtid

I 450 år har vi brukat jorden runt Slöinge. Vi har tagit hand om djur, malt mjöl och tillverkat glass. Vi har tagit oss hit genom vår vilja och förmåga att utvecklas. Det vi sår idag får vi skörda i morgon. Vi odlar vår framtid genom att värna det som skapat vår framgång: livskraftiga jordar, bra råvaror, kunniga medarbetare och hållbar lönsamhet. Generationer av lyckanden och misslyckanden, gemenskapen i bygden och lärdomar från hela världen har tagit oss hela vägen hit. Vi tror att det är samma recept som tar oss vidare 450 år till.

”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn.”

Bertegruppens Hållbarhetsredovisning

Vi är en viktig del av vår bygd. Vi har arbetat med miljöfrågor under lång tid, med goda resultat, och har miljö- och kvalitetssystem på plats. Nu vill vi ta hållbarhetsarbetet vidare. Företagsgruppen bär på en slags hållbarhetstradition som behöver tydliggöras, skrivas ned och användas för att motivera och engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. I den processen ser vi också över hur vi ska kommunicera vårt arbete till omvärlden; till kunder, konsumenter och leverantörer.

Det här är vår andra hållbarhetsredovisning. Under 2018 tog vi fram vår hållbara affärsstrategi där vi valt ut de viktigaste områden vi behöver jobba med för att gå en livskraftig framtid till mötes. I den här rapporten vill vi berätta om det arbete vi gör och vilket avtryck vi sätter i Slöinge, i Sverige och på planeten.

Bertegruppens Hållbarhetsredovisning 2018

Vill du veta vad vi skrev i vår Hållbarhetsredovisning 2017, så hittar du den här.