Integritetspolicy bertegruppen.se

Vi på Bertegruppen tycker att integritet är viktigt och förpliktar oss att skydda dina personliga uppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på bertegruppen.se samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen.

Vad för slags personuppgifter behandlar Vi?

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna hemsida kommer vi att använda till det syfte som uppgifterna lämnades, till exempel via ett kontaktformulär eller för att besvara din förfrågan. Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi behandlar bara dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovan ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom bertegruppen, samt av oss utsedda underleverantörer.

Våra underleverantörer säkerställer Vi lever upp till samma skyldigheter som Vi har, genom att skriva avtal med dem, samt vid tillfällen göra kontroller att de efterlever det vi sagt.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. 
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt.

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress.

Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.
För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

Kontakt

Kontakta oss om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Bertegruppen
Berte
311 67 Slöinge

info@bertegruppen.se
Tel: 0346-71 51 00